Regulamin

Strona główna / Artykuły / Regulamin

REALIZACJA

Zajęcia prowadzone są w naszym ośrodku, w godzinach 9:00 – 16:00/17:00. Podczas zajęć przewidywane są krótkie przerwy na kawę, herbatę i zimne napoje, oraz jedna dłuższa, podczas której podawany jest lunch. Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione:

  •     stanowisko,
  •     materiały szkoleniowe,
  •     certyfikat ukończenia szkolenia,
  •     lunch.

Zajęcia mają formę warsztatów praktycznych poprzedzonych wykładem teoretycznym, prowadzone są w języku polskim. Wszystkie sale szkoleniowe, w których odbywają się zajęcia, są klimatyzowane oraz posiadają wyposażenie zapewniające najlepszą efektywność i komfort nauki (projektor multimedialny, tablica, itp.


REZYGNACJA (LUB ZMIANA TERMINU)

Informacja o rezygnacji z udziału w szkoleniu (lub zmianie terminu szkolenia) musi dotrzeć do Integral Technologies mailem lub faksem (+48 422 92 07 38). Uczestnik/firma uczestnika zostanie obciążony/a kosztami rezygnacji ze szkolenia w wysokości 50% ceny szkolenia, gdy:

  •     rezygnacja (lub zmiana terminu) nastąpi w ciągu 1-5 dni roboczych przed ustaloną datą.

Uczestnik/firma uczestnika zostanie obciążony/a kosztami rezygnacji ze szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia, gdy:

  •     rezygnacja (lub zmiana terminu) nastąpi w dniu szkolenia,
  •     uczestnik nie pojawi się na szkoleniu.


Uczestnik/firma uczestnika nie zostanie obciążony/a żadnymi kosztami, gdy rezygnacja (lub zmiana terminu) nastąpi najpóźniej 6 dni roboczych przed ustaloną datą szkolenia.

Przykład: Aby zrezygnować lub zmienić termin szkolenia zaczynającego się w poniedziałek, 15 dnia miesiąca, informację o rezygnacji (lub zmianie) należy wysłać (mailem lub faksem) najpóźniej w piątek, 5 dnia miesiąca (o ile piątek ten, nie jest dniem wolnym od pracy – jeśli jest, informację o rezygnacji przesyłamy w czwartek, itd.)


FORMY PŁATNOŚCI

Klientów korzystających z naszych usług po raz pierwszy, prosimy o dokonanie przedpłaty na podstawie faktury proforma wystawianej w dniu zgłoszenia na szkolenie. Firmom i instytucjom korzystającym z naszych usług po raz kolejny, na życzenie wystawimy fakturę płatną przelewem (14 dni) i po zakończeniu szkolenia wyślemy pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu na szkolenie. Osoby fizyczne lub prowadzące działalność gospodarczą, prosimy każdorazowo o dokonanie przedpłaty na podstawie faktury proforma wystawianej w dniu zgłoszenia na szkolenie. Naszych stałych Klientów obowiązują dotychczasowe warunki płatności.

Nie dotyczy szkoleń odbywających się w ramach współpracy w firmą BAEYER.